Γεώργιος Αμπόνης

Γεώργιος Αμπόνης, Δικηγόρος (+10.4.1998)

 Ο αείμνηστος Γεώργιος Αμπόνης, Δικηγόρος, είναι το πρόσωπο που υπηρέτησε από τα νεανικά του χρόνια τη νεότητα. Κατά τη Γερμανική κατοχή οι Χριστιανοί της Θεσσαλονίκης μαζί με τούς αειμνήστους αρχι­μανδρίτες π. Λεωνίδα Παρασκευόπουλο και Φωτιο Σταματόπουλο και τον φλογερό ιεροκήρυκα Αθανάσιο Φραγκόπουλο είχαν οργανώσει συσσίτια, προκειμένου να σώσουν τούς νέους από την πείνα, αλλά και από την Βουλγαρική προπαγάνδα, η οποία, για να παρασύρει τούς νέους με το μέρος της, χρησιμοποιούσε ως δόλωμα και τα συσσίτια.

Τοτε ο Γεώργιος Αμπόνης, νεαρός επιστήμονας, έσπρωχνε το ιστο­ρι­κό “καροτσάκι”, φορτωμένο με τρόφιμα, μέσα από τούς κεντρικούς δρό­μους της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τα μεταφέρει στις επτά εστίες των συσσιτίων, όπου σιτίζονταν περίπου επτά χιλιάδες (7000) νέοι. Όλα αυ­τά τα ετοίμαζαν με στερήσεις, θυσίες και εθελούσιες προσφορές σε είδη τροφίμων και σε εργασία Χριστιανοί της Θεσσαλονίκης.

Παρών ο Γεώργιος Αμπόνης και στις επισκέψεις αγάπης στο στρα­τόπεδο του Παύλου Μελά, όπου κρατούνταν από τούς Γερμανούς  Έλ­ληνες πατριώτες από τα διάφορα μέρη της Ελλάδος. Τρόφιμα, κου­βέρ­τες, ρούχα συνεκέντρωναν οι Χριστιανοί της Θεσσαλονίκης και τα προωθούσαν στούς κρατουμένους με διαφόρους τρόπους.

Ο Γεώργιος Αμπόνης με την εργατικότητά του, με τις γνωριμίες του στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, με την ευγένεια, την πειθώ και τα άλ­λα τάλαντά του, βοήθησε στην ολοκλήρωση του έργου της ανοικο­δο­μή­σεως του νέου φοιτητικού Οικοτροφείου. Καθημερινώς στις 7 π.μ. βρισκόταν στην ανεγειρόμενη οικοδομή. Άνθρωπος δραστήριος, επί­μο­νος στο στόχο που έβαζε, εύστροφος, με γόνιμη και δημιουργική σκέψη, δεν ησύχαζε, μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο.

Και μάλιστα ο αείμνηστος Γεώργιος Αμπόνης δεν ήταν αφιερωμένος αδελφός της Αδελφότητος, αλλ’ ήταν καλλίτεκνος και πολύτεκνος πατέρας επτά παιδιών. Είχε υποδειγματική χριστιανική οικογένεια τον και τον αξίωσε ο Άγιος Θεός να χαρίσει δύο παιδιά του στην Εκκλησία και τα υπόλοιπα στην Κοινωνία ως επιτυχημένους επιστήμονας και λαμπρούς οικογενειάρχες. Επίσης ήταν διακεκριμμένος δικηγόρος με πο­λύ μεγάλο κύρος. Γι’ αυτό του εμπιστεύονταν πολλές και δύσκολες υπο­θέσεις. Αλλά το θαυμαστό είναι ότι ενώ είχε τόσο πολλά οικο­γε­νει­ακά και επαγγελματικά βάρη, πάντοτε ήταν διαθέσιμος να προσφέρει και ως θερμός συνεργάτης πολύτιμες υπηρεσίες στα έργα του Θεού.