Σωτήριος Χατζηνικολάου

Σωτήριος Χατζηνικολάου, Γραμματέας Εφετείου Θεσσαλονίκης (+4.6.1996)

Ο αείμνηστος Σωτήριος Χατζηνικολάου βοήθησε ουσιαστικά με όλες του τις δυνάμεις μαζί με την ευσεβή οικογένειά του, ώστε να ετοιμασθεί μία γενεά “ζητούντων τον Κυριον”.

Ήταν άνθρωπος σταθερός στις αρχές του, χωρίς συμβιβασμούς και υποχω­ρή­σεις σε θέματα χριστιανικής ζωής. Επιθυμούσε να ζού­με την αληθινή, την γνήσια χριστιανική ζωη με το πνεύμα της αυ­τα­παρνήσεως και της θυσίας. Ήταν ελεύθερος από κοσμικές επιθυμίες, επιδιώξεις και εφήμερους πόθους. Ήξερε να αξιολογεί και να ιεραρχεί τα πράγματα αυτού του κόσμου.

Ήταν εξ ολοκλήρου στραμμένος προς τα ουράνια. Η θερμη προσευχή του, η μυστηριακή ζωη του, η συστηματική μελέτη της αγίας Γραφής και των ορθοδόξων Χριστιανικών περιοδικών και βιβλίων ήταν η καθημερινή ενασχόλησή του.

Επεδίωκε να προσφέρεται στούς νέ­ους γνήσια Ορθόδοξη πνευματικότητα, μέσα στα γάργαρα και καθαρά νερά του Ευαγγελίου και της Ορθοδόξου Παραδόσεως.

Ο Σωτήριος Χατζηνικολάου προσέφερε αφανώς μεγάλη πνευματική βοήθεια στους Φοιτητές του Οικοτροφείου. Αλλά και γενικότερα βοήθησε καθοριστικά στα έργα των νεανικών τομέων της Χριστιανικής Φοιτη­τικής Δράσεως και των Χαρουμένων Αγωνιστών.