1941-1945 Οι ρίζες

Ποιες είναι οι ρίζες των χριστιανικών Οικοτροφείων στη Θεσσα­λο­νί­κη;

Τα Οικοτροφεία έχουν την προέλευσή τους στα συσσίτια των κατηχητικών σχολείων, που έσω­σαν τη νεότητα από την πείνα κατά τα χρόνια της Γερμανικής, Ιταλικής και Βουλγαρικής κατοχής από το 1941 ως το 1944.

Το 1941 είναι το πρώτο έτος της Κατοχής.

Τα νειάτα της Θεσ­σα­λο­νίκης πρέπει να σωθούν από το φάσμα της πείνας. Τι θα γίνει; Χρειάζε­ται και ο κατάλληλος χώρος και τα πρόσωπα που θα εργασθούν.

Τοτε η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Ανδρών Θεσσα­λο­νί­κης προσφέρει στο Χριστιανικό Έργο της Αδελφότητος Θεο­λό­γων «Η ΖΩΗ» στη Θεσ­σ­σα­­λονίκη τα τρία ισόγεια καταστήματα του μεγάρου Αγίας Σοφίας 38, τα υπόγεια και το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

Η Αδελφότητα της «ΖΩΗΣ» οργανώνει τό όλο έργο των συσσιτίων.  Βρίσκονται κυ­ρίες για να μαγειρεύουν και οι νεαροί μεταφορείς και διανομείς για βαριές αχθοφορικές εργασίες. Πα­ρα­σκευάζουν φαγητό περίπου 300 μερίδων σε διαδοχικές βάρδιες.

Αργα το απόγευμα λειτουργεί και βάρδια φαγητού φοιτητών. Ολοι έπρεπε να σωθούν από την πείνα.

Το 1942, ύστερα από ταξίδι από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη 48 ωρών με αυ­­το­κί­νη­το γκαζοζίν, δηλαδή κινούμενο με καυ­σό­ξυλα, έρχεται στη Θεσ­­σα­λο­νί­κη ο αεί­μνη­στος θεολόγος Αθανάσιος Φρα­­γ­­κό­πουλος για νά διοργανώσει συστη­μα­τικά τα συσσίτια των κατηχη­τι­κών σχο­λείων και αναλαμβάνει τόσο την κεντρική διεύθυνση του κεν­τρι­κού συσσίτιου στην οδό Αγίας Σοφίας 38, όσο και την διεύθυνση των πέντε συνοικιακών παραρτημάτων.