Εθνική προσφορά

Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η Αδελφότης Θεολόγων η “Ζωη” ίδρυ­σε στη Θεσσαλονίκη φοιτητικά Οικοτροφεία Αρρένων και Θηλέων, τα οποία παρείχαν στέγη και τροφή σε χριστιανούς νέους και νέες, που προήρχοντο κυρίως από τα κατηχητικά σχολεία και τις χριστιανικές ομάδες.

Στα Οικοτροφεία αυτά βρήκαμε ένα περιβάλλον καθαρά χρι­στι­α­νικό και μας δόθηκαν πολλές ευκαιρίες πνευματικού καταρτισμού. Λειτουργούσαν ως σχολές στελεχών, που έδιναν Ελληνορθόδοξη αγωγή, και βοηθούσαν τούς νέους να πάρουν τα απαραίτητα εφόδια και να φέ­ρουν κατόπιν το χριστιανικό μήνυμα σ’ ολόκληρη την Πατρίδα μας. Την Πατρίδα μας, που ήταν διπλά τραυματισμένη από τούς δύο πολέμους, που είχαν προηγηθεί.

Από τα Οικοτροφεία μας, βγή­καν δεκάδες εκπαιδευτικών και των τριών βαθμίδων. Αλλά και επιστήμονες, δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί…

Βεβαίως η μακρά περίοδος της ευμαρείας και του καταναλωτικού πνεύ­ματος μείωσε κάπως τον πρώτο ενθουσιασμό, που είχε το χριστια­νικό κίνημα αμέσως μετά τούς πολέμους.

Ομως τα Οικοτροφεία μας και στη νέα χιλιετία που ανέτειλε πρέπει νά συνεχίσουν να δίνουν τη μαρτυρία τους στην Πατρίδα μας. Αλλά και στην Ενωμένη Ευρώπη ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία καλούνται να παί­ξουν σημαντικό ρόλο.