Αγιασμός στο Οικοτροφείο

1389

Ο Αγιασμός δεν είναι μια απλή εθιμοτυπική τελετή. Το νερό του Αγιασμού αποτελεί αγωγό θείας χάριτος. Γι’ αυτό και μεις κρατούμε με ευλάβεια τον αγιασμό στο εικονοστάσι μας· πίνουμε απ’ αυτόν η βρέχουμε το πρόσωπό μας, σε κάθε δύσκολη ώρα. Όταν είμαστε άρρωστοι η διατρέχουμε κάποιο κίνδυνο, όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα η πειρασμό.